Klubová výstava 2023

Rozhodca / Judge

Vanessa Nicolau - RSA 

Miesto konania / Venue

Z Polytanu SK
Ranč Nový dvor
Malý Lapáš 1 - Majer
951 04 Malý Lapáš
okr. Nitra
Slovakia