V každom prípade potrebujete informovať vaše ekonomické oddelenie, už pri podávaní daňového priznania, že chcete využiť možnosť poskytnúť 2% z daní.

Zamestnanci

Potrebujete dve tlačivá, ktoré vám poskytne vaše ekonomické oddelenie, mzdový úradník. Musíte si ich však vyžiadať.

– potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 –  vydá vám ho zamestnávateľ.

– vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov FO – dostanete už vyplnene od zamestnávateľa, resp. od mzdového účtovníka – Vy tam potrebujete vpísať údaje nášho klubu.


Živnostníci

Ak si robíte daňové priznanie sami, musíte si ho aj vyplniť sami…
Údaje k vyplneniu tlačiva

Slovenský klub priateľov a chovateľov psov plemena CHOW-CHOW
Okružná 5, 935 34 Veľký Ďur - Rohožnica, Slovensko

IČO : 42210054
IBAN : SK64 7500 0000 0040 3007 0892 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky č.s. VVS/1-900/90-1864-2