Klubové dokumenty

Poplatky

Upozorňujeme členov, že členské poplatky je nutné zaplatiť najneskôr do 31.1. kalendárneho roka